618

Limity na e-recepty już obowiązują! Co z medyczną marihuaną?

Od 3 lipca w Polsce obowiązują zapowiedziane przez Ministerstwo Zdrowia limity na e-recepty. W systemie informatycznym wprowadzono limit 300 e-recept dla 80 pacjentów w ciągu 10 -godzinnego dnia pracy lekarza.

Ministerstwo Zdrowia mówi STOP nadużyciom i wprowadza limity na e-recepty

Limity wprowadzono by ograniczyć proceder masowego wystawiania e – recept. Jak się okazuje, rekordziści wystawili ich prawie pół miliona. W przypadku 10 lekarzy szef resortu zdrowia podpisał doniesienie do prokuratury. Chodzi o co najmniej pięć przestępstw związanych z e-receptami – m.in. o poświadczenie nieprawdy w związku z brakiem przeprowadzenia badania, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających.

W dniu, w którym ograniczenia zaczęły obowiązywać prawie 300 lekarzy testowało system i sprawdzało, czy limity rzeczywiście już obowiązują. Wszystkie tego typu próby podjęto za pośrednictwem tzw. receptomatów lub systemów lekarskich porad internetowych, które z reguły nie mają nic wspólnego z profesjonalną konsultacją.

limity na e-recepty

Limity nie obowiązują na e-recepty refundowane

W środę 12 lipca rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował, że z wprowadzonych limitów wyłączone zostają recepty refundowane, z tego względu, że są one wystawiane głównie podczas tradycyjnych wizyt stacjonarnych.

„Pracownicy tzw. receptomatów nie decydują się ich przepisywać z uwagi na możliwość kontroli NFZ.” – przekazał Wojciech Andruszewicz i dodał – „Dajemy lekarzom POZ, którzy mają stały kontakt ze swoimi pacjentami i znają ich stan zdrowia, możliwość zwiększenia liczby recept o recepty refundowane.”

12 lipca ogłoszono także dodatkowe ograniczenia na zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe – co z medyczną marihuaną?

„Minister @a_niedzielski podpisał rozporządzenie, które ogranicza zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Ich przepisaniu musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu na pacjenta z wyjątkiem kontynuacji leczenia po nie więcej niż 3 miesiącach od wizyty u lekarza.” – ogłoszono na Twitterze Ministerstwa Zdrowia

Wprowadzone limity dotyczą leków takich jak opioidy, benzodiazepiny, leki zawierające metolofenidat, a także ziele konopi innych niż włókniste, czyli dostępną w aptekach medyczną marihuanę.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Pełną treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca br. wraz z uzasadnieniem znajdziesz TUTAJ

Przed gmachem Ministerstwa Zdrowia odbył się protest lekarzy

„Jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko wprowadzeniu przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego limitu na recepty. 3 lipca minister wprowadził limit na 300 recept i 80 pacjentów dziennie. Nie zgadzamy się z tym, bo to rozwiązanie bez podstawy prawnej. Minister zrobił konferencję prasową i napisał informację na Twitterze. Nie pojawiło się żadne rozporządzenie, żadna zmiana w istniejących ustawach.” – powiedział podczas protestu Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

OZZL uważa działania Ministra Zdrowia za bezprawne i ograniczające lekarzom prawo wykonywania zawodu. Związek dodaje, że nie odbyły się żadne konsultacje z lekarzami, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem i którzy chcieliby przedstawić swoją perspektywę. Ich zdaniem sytuacja obecnie wygląda tak, że wielu lekarzy widząc zbliżający się limit wystawionych e-recept staje przed dylematem, czy może pozwolić sobie na wypisanie kolejnego leku dla danego pacjenta.


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com



Źródło: medonet.pl, medexpress.pl

O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym MedycznaMarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności