255

Zmiany w e-receptach – Minister wprowadza ograniczenia

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje został oddany do konsultacji publicznych. Projekt zakłada istotne zmiany w e-receptach wystawianych na te leki, ale nie tylko.

Zmiany w e-receptach mają zapewnić większą kontrolę

Przede wszystkim recepty na wspomniane produkty lecznicze będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Dodatkowo, aby uzyskać receptę na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1 pacjent będzie musiał zostać zbadany osobiście przez lekarza, który dodatkowo zweryfikuje ilość oraz rodzaj leków przepisywanych pacjentowi.

zmiany w e-receptach na leki psychotropowe

“Warunek weryfikacji leków nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentowi, który nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji w systemie P1 – w tym miejscu chodzi o pacjentów, których dotyka „wykluczenie cyfrowe” – wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu zmian

Kolejnym warunkiem uzyskania recepty na ww. leki jest brak upływu 12 miesięcy od dnia ostatniego zbadania pacjenta, na podstawie którego wystawiono receptę. Wyjątek, zgodnie z  art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.), stanowić będzie wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. W takim przypadku badanie pacjenta nie będzie konieczne.

“Przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą nie może mieć charakteru komercyjnego i powinno być podejmowane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta. Jednocześnie, mając na uwadze sytuacje wymagające kontynuacji leczenia w przypadku pacjentów stosujących przedmiotowe produkty lecznicze w celach medycznych, będących pod opieką lekarską, proponuje się zachowanie możliwości wystawienia recept w przypadku, w którym nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od osobistego zbadania pacjenta.” – wyjaśnia resort

W efekcie, pacjent, który dotychczas nie był zbadany i nie był leczony przez danego lekarza nie otrzyma recepty. Zaproponowane zmiany mają m.in. ograniczyć działalność tzw. internetowych receptomatów, o czym pisaliśmy w tym artykule.

e-recepty na medyczną marihuanę

Recepty już wystawione zachowają ważność

Mówi o tym zapis przejściowy w §2 projektu. Zgodnie z nim recepty, które zostały wystawione i nie są zrealizowane przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie? Resort wskazuje przypuszczalny termin.

“Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem zmiany w zakresie wyłącznej formy elektronicznej dla recept na omawiane produkty, która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”


Źródło: mgr.farm


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym MedycznaMarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności