428

Medyczna marihuana w Polsce – wkrótce osiągniemy limit

Na początku marca br. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący pozwoleń na przywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie ziela konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów. Wynika z niego, że powoli zbliżamy się do przewidzianego na 2023 rok w Polsce limitu, a to oznacza, że zarejestrowanie kolejnych produktów (medyczna marihuana) przez zainteresowane podmioty wkrótce może nie być możliwe.

Zapotrzebowanie na medyczną marihuanę na 2023 rok

Zapotrzebowanie Polski na ziele konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów (określanych łącznie jako cannabis) oszacowano na 3000000g, czyli 3 tony. Nie jest to jednak rzeczywiste zapotrzebowanie na surowce, a jedynie oszacowanie na zasadzie zgłoszeń.

„Wydane dotychczas w 2023 r. pozwolenia na przywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie (…) obejmują obecnie 2 704 928 g czystego środka odurzającego.” – informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny

medyczna marihuana w Polsce

GIF podaje jednocześnie, że wielkość wywozu i wewnątrzwspólnotowej dostawy cannabis nie przekracza obecnie 37 200 g. Oznacza to tyle, że podmioty, które uzyskały pozwolenia na dostarczenie na polski rynek w 2023 roku 3 ton surowca, czyli medycznej marihuany, dostarczyły niecałe 40 kg.

Medyczna marihuana w Polsce – więcej pozwoleń nie będzie?

Nałożone ograniczenia przywozowe i produkcyjne prowadzą do tego, że nie będą wydawane pozwolenia na przywóz albo wewnątrzwspólnotowe nabycie cannabis, które doprowadzą do przekroczenia zaplanowanego na 2023 rok limitu.

Szybkie obliczenia pozwalają stwierdzić, że do „rozdania” pozostało niewiele. Czy jest szansa na zwiększenie tegorocznego limitu?

„Skorzystanie z procedury, o której mowa w art. 19 ust. 3 Konwencji i wystąpienie do Międzynarodowej Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii (INCB) o zwiększenie krajowego zapotrzebowania (a więc również limitu przywozowego) w odniesieniu do cannabis jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której organ pozyska obiektywne dane o faktycznym zapotrzebowaniu na ten środek odurzający – zgodnym z celem przywozu.” – informuje GIF

Podstawą do zwiększenia wielkości oszacowania są zatem dane dotyczące wykorzystania surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych. Jak zapewnia Główny Inspektorat Farmaceutyczny monitoruje dane i w razie konieczności z wyprzedzeniem podejmie stosowne działania.


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Jeżeli potrzebujesz recepty na medyczną marihuanę, porady specjalisty lub pomocy przy dawkowaniu CBD i THC zapraszamy na terapeutyczne konsultacje konopne.


Źródło: gov.pl

O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym MedycznaMarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności