969

Medican Campus – znane w całej Europie, teraz także w Polsce!

W Holandii wiedza specjalistów z Medican Campus na temat stosowania medycznej marihuany znacznie przewyższa tę, którą posiada personel medyczny w Polsce. Holenderscy lekarze są także znacznie bardziej otwarci na alternatywne metody leczenia i interesują się związanymi z nimi innowacjami.  W dużej mierze wynika to z odmiennych regulacji prawnych. W Holandii medyczna marihuana jest łatwo dostępna, a każdy pacjent może nawet uprawiać kilka roślin na własny użytek. W naszym kraju nadal jest to surowo karane. Czy kiedyś doczekamy się pełnej legalizacji medycznej marihuany w Polsce?

Na drodze do osiągnięcia holenderskich standardów i poziomu wiedzy

Medican CampusMarzena Łasińska Instytut Medican Campus Poland założyła w 2017 roku, ale styczność z konopiami ma już od kilku lat. Pierwszą wiedzę i doświadczenie na temat terapii medyczną marihuaną zdobyła właśnie w Holandii. Tam też  Rinus Beintema dokonał konopnej rewolucji. W wyniku swoich intensywnych działań od 2011 roku założył Fundację Suver Nuver oraz powołał do życia tzw. „Social Cluby”. Zrzeszają one pacjentów, lekarzy, hodowców konopi indyjskich oraz producentów medycznej marihuany. Medican Campus powstał na wzór „Social Clubów”, ale jego działania ukierunkowane są na całą Europę. Siedziby organizacji znajdują się już obecnie w Holandii, Niemczech, w Anglii i od niedawna w Polsce.

„Obserwowałam jak te organizacje funkcjonują w Holandii, jak pomagają pacjentom, jakie jest zainteresowanie. Po kilku latach planując powrót do Polski stwierdziłam, że skoro to zyskało taką siłę w Holandii i są to miejsca często odwiedzane także przez polskich pacjentów, to trzeba również coś takiego stworzyć w Polsce.” – wyjaśnia Marzena Łasińska, założycielka Medican Campus w Polsce

Medican Campus – edukacja z myślą o pacjentach

Medican Campus Poland jest organizacją non profit co oznacza, że działający w niej wolontariusze nie czerpią z tego tytułu żadnych korzyści finansowych. Oprócz tego, że organizacja zrzesza wszystkich zainteresowanych tematyką medycznej marihuany to dodatkowo edukuje i przekazuje wiarygodne informacje na temat uprawy konopi indyjskich i ich zastosowania w medycynie. Działalność prowadzona jest w ścisłej współpracy m.in. z holenderską Fundacją Suver Nuver oraz tamtejszym Medican Campus. Zdobyte przez zarejestrowanych w nich pacjentów wiedza i doświadczenie wykorzystywane są do udzielania fachowych porad innym osobom.  Wszystkie pozyskane informacje weryfikowane są w oparciu o badania naukowe, w których Medican Campus także aktywnie uczestniczy.

Medican Campus

Od momentu powołania Medican Campus Poland zainteresowanie  działalnością organizacji jest spore, ale założyciele chcieliby dotrzeć do jeszcze większej ilości osób.

„Telefonów wiele nie mam. Myślę, że ludzie czują jakiś dyskomfort dzwoniąc. Nie bardzo wiedzą jakie zadać pytania i jakich mogą się spodziewać odpowiedzi. Nie wiedzą także do końca z kim przez telefon mają do czynienia.” – mówi Marzena Łasińska

Najczęstszą formą kontaktu są maile, ale spora rzesza osób preferuje rozmowę twarzą w twarz. Niestety na chwilę obecną możliwość ta jest ograniczona ze względu na brak funduszy, które pokryłyby koszty utrzymania stacjonarnych punktów konsultacyjnych. Okazja do osobistej rozmowy nadarzyła się jednak podczas ubiegłorocznych targów Cannabizz 2018, na których przedstawiciele Medican Campus Poland byli obecni. Stoisko odwiedziło mnóstwo pacjentów i co najważniejsze także lekarzy. Ze strony Medican Campus mogą oni liczyć na udostępnienie materiałów naukowych, które pozwolą im nabyć przynajmniej podstawową wiedzę na temat prowadzenia terapii cannabis. Zgłosiło się także kilku producentów chcących uzyskać wiedzę na temat powstawania i dystrybucji produktu udostępnianego holenderskim pacjentom przez Fundację Suver Nuver.

Dodatkowo w ramach swojej działalności Medican Campus Poland organizuje dla lekarzy, profesorów i polityków zagraniczne delegacje do Holandii, dzięki czemu mają oni okazję przyjrzeć się realizowanym na miejscu projektom i badaniom związanym z medyczną marihuaną. Wyjazdy trwają z reguły 3 lub 4 dni i są w pełni finansowane ze środków Medican Campus HQ w Holandii, który współpracuje z Uniwersytetem Nauk Van Hall Latenstein.

Marzena Łasińska o szczegółach działalności Medican Campus Poland

Rozwój działalności i plany na przyszłość

Zdobycie funduszy i otwarcie stacjonarnych punktów konsultacyjnych to tylko jeden z priorytetów Medican Campus Poland na najbliższe miesiące. Po produkt udostępniany holenderskim pacjentom do Holandii udają się także osoby z Polski, gdyż lokalnie jest on niedostępny. Z tego też powodu przedstawiciele organizacji chcą sprowadzić go do naszego kraju:

„Będziemy starali się dążyć do tego by w przeciągu pół roku może kilku miesięcy produkt z Holandii trafił do Polski. To jest nasz pierwszorzędny cel. Oczywiście będziemy walczyć także o pełną legalizację medycznej marihuany w Polsce.” – deklaruje Marzena Łasińska.

Uwadze wszystkich osób zainteresowanych terapią medyczną marihuaną i chcących uzyskać wiedzę na jej temat polecamy stronę internetową Instytutu Medical Campus Poland pod adresem www.medicancampus.org, na której oprócz kompendium wiedzy pojawią się niebawem także wyniki aktualnie prowadzonych w Holandii badań.

Oznaczony z:
O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym www.medycznamarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 714 179

Płatności