491
cannalabs

Laboratorium akredytowane – Dlaczego w takich punktach należy badać konopie?

W dobie dużego zainteresowania prozdrowotnymi właściwościami konopi wzrasta zapotrzebowanie również na narzędzia kontroli jakości produktów konopnych. Na polskim rynku działa obecnie kilka laboratoriów, które oferują badania konopi w różnym zakresie. Nie wszystkie jednak posiadają tzw. akredytację. Co wyróżnia laboratorium akredytowane? Dlaczego warto zaufać akredytowanej placówce?

Czym jest laboratorium akredytowane?

Laboratoria akredytowane to takie laboratoria, które uzyskały akredytację jednostki upoważnionej do wydania oświadczenia, że akredytowany podmiot wykazuje wszelkie kompetencje do wykonywania określonych działań. Wiąże się to z przyjęciem działania w systemie zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz przejściem z pozytywnym wynikiem auditu przeprowadzanego przez jednostkę upoważnioną. Audit taki ma na celu sprawdzenie postępowania i jakości świadczonych usług wykonywanych przez podmiot akredytowany. Jednostką upoważnioną do przyznawania akredytacji jest Polskie Centrum Akredytacji.

cannalabs

Laboratorium akredytowane musi spełnić szereg warunków niezbędnych do uzyskania akredytacji. Taka jednostka musi dowieść, że posiada odpowiednie zasoby w postaci odpowiednio przeszkolonego personelu oraz sprzętu, które pozwalają na podjęcie określonych działań. Należy też wykazać, że laboratorium prezentuje naukowe podejście do podejmowanych działań, które są poparte rzetelnymi zasadami naukowymi. Laboratorium akredytowane powinno również być niezależnym podmiotem, które potrafi dowieść swojej bezstronności, obiektywnie oceniając wyniki uzyskiwane w oparciu o uznane metody i systemy miar. Jednostka akredytowana powinna również zapewnić odtwarzalność wyników oraz ich rzetelną dokumentację. Przedstawiane raporty powinny być przejrzyste i jednoznaczne, procedury jasne, a laboratorium otwarte na audity i kontrole.

Laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji może posługiwać się znakiem graficznym PCA zgodnie z zasadami stosowania symboli akredytacji określonymi przez PCA.

cannalabs

Zalety współpracy z akredytowanym laboratorium

Korzystanie z usług laboratoriów akredytowanych to gwarancja rzetelnych wyników badań, uzyskanych w oparciu o znormalizowane metody badawcze. Sprawozdanie z badań wystawione przez akredytowane laboratorium trudniej jest podważyć i zyskuje większą wiarygodność. Ma to ogromne znaczenie podczas kontroli policji oraz spraw sądowych. Analizy w laboratorium posiadającym akredytację wykonywane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Pozwala to na ograniczenie liczby wadliwych wyrobów, zmniejszenie kosztów kontroli. Dodatkowo posługiwanie się dokumentami potwierdzającymi udział w badaniach prowadzonych przez laboratorium akredytowane zmniejsza ryzyko w relacjach biznesowych. Dokumenty wydawane przez akredytowane laboratorium honorowane są na arenie międzynarodowej, ułatwiając handel zagraniczny. Współpraca z akredytowaną placówką sprzyja wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i wpływa na wzrost zaufania, co przekłada się na wzrost wpływów.

laboratorium akredytowane

Postaw na jakość

Cannalabs by EkotechLAB to komórka, które posiada najszerszą ofertę badań konopi. Przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług oraz krótkiego czasu realizacji zleceń, jest liderem na rynku badań konopi. Dysponuje zaawansowanym technologicznie sprzętem, który obsługuje wykwalifikowany personel. Jako jedyne akredytowane laboratorium w Polsce posiada akredytację na badania kannabinoidów full-spectrum. Dodatkowo w ofercie laboratorium znajduje się szereg innych analiz. Pozwalają kompleksowo zbadać wyrób konopny na zawartość terpenów, witamin i kwasów tłuszczowych. Zbadasz tu również obecność zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, pozostałości rozpuszczalników i pestycydy.

Chcesz zlecić analizę?:

Wypełnij formularz i prześlij próbki na adres:

EkotechLABS, ul. Fiszera 14,  80-231 Gdańsk


Sprawdź akredytację laboratorium Cannalabs by EkotechLAB


Oznaczony z:
O autorze:

Dziennikarz portalu www.medycznamarihuana.com, www.marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Aktywista na rzecz legalizacji medycznej marihuany. W wolnym czasie uwielbia ekstremalne sporty w tym wspinaczkę wysokościową.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności