194

Francja będzie bezpłatnie dystrybuować medyczną marihuanę pacjentom

Francuski rząd opublikował w tym tygodniu dekret, na który wszyscy czekali. Szczegółowo opisano w nim eksperyment, który zostanie przeprowadzony z medyczną marihuaną.

Weźmie w nim udział około 3000 pacjentów

Uczestniczące w eksperymencie firmy będą bezpłatnie dostarczać pacjentom produkty lecznicze z konopi indyjskich, ale takie, które zgodne są ze standardami farmaceutycznymi, w tym GMP. Przewiduje się, że pierwsze recepty wydane zostaną w marcu 2021 roku.  Eksperyment będzie ograniczony czasowo i potrwa dwa lata.

Podzielony będzie na kilka etapów, z których każdy realizowany będzie przez 6 miesięcy:

  • wprowadzanie
  • włączanie pacjentów
  • monitorowanie pacjentów
  • analiza danych, po której nastąpi opracowanie i opublikowanie raportu.

Francja będzie dystrybuować medyczną marihuanę

Za realizację projektu odpowiedzialne będzie Ministerstwo Zdrowia i Solidarności

Minister, na podstawie opinii dyrektora generalnego Francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Leków i Produktów Zdrowotnych (ANSM) podejmie decyzje dotyczące charakterystyki, składu, postaci farmaceutycznej i specyfikacji technicznej produktów medycznych na bazie konopi. Ponadto określi listę schorzeń, na które lekarze będą mogli przepisać medyczną marihuanę w ramach eksperymentu. Ustali także konkretne procedury importu, przechowywania, dystrybucji i kontroli konopi.

„Przetarg na produkty na bazie konopi indyjskich zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.” – powiedział prof. Nicolas Authier, przewodniczący komitetu naukowego ANSM.

Uprawa konopi indyjskich o wysokiej zawartości THC jest we Francji nadal nielegalna. Z tego powodu profesor Authier przewiduje, że dostawcy medycznej marihuany na potrzeby eksperymentu będą prawdopodobnie zagraniczni, ale dostawy odbywać się będą we współpracy z laboratoriami farmaceutycznymi założonymi we Francji.

W ramach eksperymentu stworzony zostanie rejestr pacjentów

„Do rozpoczęcia eksperymentu i wydania pierwszych recept zostało około 5 miesięcy. Jednak Francja jest teraz oficjalnie zobowiązana do tego, aby dać pacjentom dostęp do medycznej marihuany.” – wyjaśnia prof. Nicolas Authier

ANSM będzie odpowiedzialna za stworzenie rejestru pacjentów, który za ich zgodą ma być na bieżąco aktualizowany przez lekarzy i apteki. Rejestr ten ma służyć różnym celom związanym z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Lekarze i farmaceuci zostaną odpowiednio przeszkoleni.

Jednak jak to w Europie – medyczna marihuana będzie przepisywana tylko w ostateczności. Póki co, aby eksperyment został przeprowadzony francuski parlament musi zatwierdzić niezbędny budżet.


Źródło: mjbizdaily.com


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym MedycznaMarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności