130
Cannalabs certyfikat "Gold Cannabis"

Cannalabs sprawdza produkty z rynku!

Produkty konopne w postaci olejków, suszy, ekstraktów, żywności czy kosmetyków dzięki swoim cennym właściwościom zyskują wciąż rosnącą popularność społeczną, a grono ich nabywców/użytkowników stale się powiększa.

Naturalną odpowiedzią branży konopnej, zjednującej sobie entuzjastów, jest powiększająca się ilość producentów oraz dystrybutorów, oferujących tego rodzaju produkty. W konsekwencji, rynek zalewany jest, oferowanymi przez coraz to nowe marki, specyfikami o rozmaitej jakości, oraz często niestety, o diametralnie różnej zawartości podstawowych składników niż by to wynikało z deklaracji na etykiecie.


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Klientom, zwłaszcza przed zakupem, ciężko jest odróżnić wartościowy produkt od tego o jakości pozostawiającej wiele do życzenia, jak również od produktu zwyczajnie niebędącego produktem CBD – mówiąc wprost – od oszustwa. Zdarzają się sytuację skrajne, gdy w produkcie o oferowanej zawartości, przykładowo, 30% CBD w rzeczywistości znajdują się 3% tego kannabinoidu.

Przy czym warto podkreślić, że ze względu na cenne właściwości, jak również rosnącą popularność, za produkty konopne nierzadko należy zapłacić dość wysoką cenę. Zatem przy stwierdzeniu, delikatnie mówiąc, rozbieżności pomiędzy rzeczywistym a deklarowanym składem danego produktu, poza stratą w wartości terapeutycznej, dla nabywcy strata finansowa może być równie bolesna.

Cannalabs by EkotechLAB to akredytowane laboratorium analityczne jako jedyne na polskim rynku wyspecjalizowane stricte w badaniach konopi. Jako laboratorium o ugruntowanej pozycji na rynku, z dużą bazą stałych klientów, do Cannalabs by EkotechLAB codziennie napływają zapytania od obecnych lub przyszłych konsumentów konopi siewnych i ich produktów, z prośbą o rekomendacje najlepszego z nich, jak również zapytania odnośnie autentyczności wydawanych przez laboratorium certyfikatów z analizy, szeroko rozpowszechnionych na rynku.

Cannalabs certyfikat "Gold Cannabis"Obowiązek zachowania poufności oraz bezstronności uniemożliwia laboratorium polecanie swoich zleceniodawców o najlepszej/rzetelnej ofercie konopnej. Nie mniej jednak, m.in. ze względu na posiadaną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie analizy kannabinoidów, wysoki poziom zaufania klientów oraz stabilną pozycję na rynku, w coraz szerszych kręgach Cannalabs by EkotechLAB postrzegane jest jako autorytet w zakresie analizy jakości produktów konopnych, stąd niesłabnące zainteresowanie konsumentów opinią laboratorium w sprawie polecenia tych najlepszych.

Jako rzetelna niezależna jednostka mamy poczucie, że zaufanie, którym obdarzają nas Klienci zobowiązuje. W związku z powyższym, z chęci wykorzystania szansy i możliwości niezależnego wypromowania wysokiej jakości produktów konopnych oraz ich producentów, jak również wprowadzenia ułatwienia osobom szukającym rozwiązań o wysokiej jakości, oraz w celu uwierzytelnienia certyfikatów analiz obecnych na rynku; znaleźliśmy sposób, dzięki któremu możemy wesprzeć najlepszych producentów i użytkowników, pozostając przy tym niezależną jednostką badawczą i opiniotwórczą.

W myśl tej idei powstał pomysł certyfikacji produktów konopnych na znak jakości „Golden Cannabis”, sygnowanej przez Akredytowane Laboratorium Analiz Konopi – Cannalabs by EkotechLAB. Znak jakości „Golden Cannabis” na produkcie konopnym ma być synonimem produktu o najwyższej jakości proponowanym przez rzetelną firmę.

Cała koncepcja certyfikatu na znak jakości „Golden Cannabis” opiera się na niezależnym, anonimowym potwierdzeniu składu produktu deklarowanego przez producenta na jego etykiecie

Proces certyfikacji rozpoczyna się złożeniem przez zainteresowaną firmę/producenta wniosku o certyfikację produktu na znak jakości „Golden Cannabis”. Po pomyślnej weryfikacji wniosku, jednostka certyfikująca całkowicie anonimowo zakupuje deklarowane produkty bezpośrednio z sieci dystrybucyjnej (z rynku) i przeprowadza akredytowane badanie zgłoszonych produktów na zgodność z deklarowanym na etykiecie składem (np. zawartość kannabinoidów).


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Jeżeli w toku przeprowadzonych analiz zostaje stwierdzona zgodność z deklarowanym składem produktu, jednostka certyfikująca wystawia certyfikat jakości oraz przyznaje danemu produktowi znak jakości „Golden Cannabis” na rok czasu. Przyznanie znaku jakości wiąże się z wpisaniem produktu i wytwórcy/dystrybutora do bazy rzetelnych producentów. Produkt otrzymuje też prawo do oznaczenia go znakiem jakości „Golden Cannabis” oraz dedykowanym mu indywidualnym QR kodem- połączonym z wpisem w bazie. Wpis w bazie zawiera komplet badań wykonanych dla danego produktu wraz z datą analizy, identyfikacją graficzną produktu oraz datą ważności certyfikatu.

Przedsiębiorca, dobrowolnie wyrażając chęć certyfikacji swojego produktu, wyraża też zgodę na audit (kontrolę) deklarowanych parametrów w certyfikowanym produkcie na przestrzeni roku od daty pierwotnych badań. Po pomyślnie przeprowadzonej wtórnej kontroli produktu, na tych samych zasadach co pierwotne analizy (anonimowe, niezależne badanie); istnieje możliwość przedłużenia okresu certyfikacji produktu na znak jakości „Golden Cannabis” o kolejny rok. Takie postępowanie ma zagwarantować utrzymanie przez dany produkt (i jego producenta) deklarowanej jakości.

Cannalabs certyfikat "Gold Cannabis"

Korzyści płynące z posiadania przez produkt konopny znaku jakości „Golden Cannabis” są wielostronne i wielokierunkowe:

Dla konsumenta oznacza to przede wszystkim bezpieczeństwo, zminimalizowanie prawdopodobieństwa zakupu produktu o składzie niezgodnym z deklarowanym, zminimalizowanie ryzyka zakupu specyfiku o niepożądanych lub żadnych właściwościach oraz ostatecznie, zminimalizowanie ryzyka straty finansowej, spowodowanej zakupem niskiej jakości produktu. Specjalnie zaprojektowany znak graficzny „Golden Cannabis” ułatwia identyfikację wartościowego produktu pośród morza innych, natomiast dedykowany mu indywidualny QR kod odsyła do konkretnej pozycji w bazie rzetelnych producentów, ułatwiając weryfikację autentyczności certyfikatu.

Producent natomiast, praktycznie z urzędu, zyskuje renomę, kojarzony jest z jakością oraz zaufaną firmą. Ponadto zyskuje komplet akredytowanych badań produktu, certyfikat jakości oraz zestaw znaków graficznych, identyfikujących jego markę jako wartościową i godną zaufania. Zostaje też wpisany do bazy online rzetelnych producentów. Poddając się niezależnej ocenie, wykazuje uczciwość i jakość oferowanych przez siebie produktów. Ostatecznie kojarzony jest z laboratorium o potwierdzonej akredytacją jakości usług analitycznych.

Specjalnie zaprojektowany unikatowy znak graficzny „Golden Cannabis” połączony z QR kodem, bezpośrednio odsyłającym do konkretnej pozycji w bazie certyfikowanych produktów, stanowi prosty i czytelny symbol, pozwalający na wyróżnienie certyfikowanego produktu, o potwierdzonej niezależnymi badaniami jakości, pośród mrowia produktów o niezweryfikowanych lub żadnych właściwościach.

Obecnie, przez najbliższy miesiąc, trwa nabór wniosków dedykowany rzetelnym producentom, pragnącym certyfikować swoje wysokiej jakości produkty.

Równolegle z akcją zbierania zgłoszeń do uczestnictwa w programie certyfikacji na znak jakości „Golden Cannabis”, zaplanowano przeprowadzenie akcji marketingowej, różnymi kanałami, mającej na celu zapoznanie branży konopnej z nowym produktem w postaci certyfikatu na znak jakości „Golden Cannabis” oraz wypromowanie go wśród nabywców/konsumentów produktów konopnych.

Wierzymy, że utworzenie bazy rzetelnych producentów konopnych, oferujących rozwiązania o najwyższej jakości pozwoli usprawnić transparentność rynku oraz ukierunkować go w stronę promocji uczciwych, pełnowartościowych produktów konopnych. Co więcej ułatwi też eliminację tak często spotykanych w tej branży oszustw.

Sandra Jurkiewicz
O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym www.medycznamarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 714 179

Płatności