823
Wpływ THC

Wpływ THC na zdolności poznawcze u myszy

Badania przeprowadzone w ostatnich czasach na myszach spowodowały, że w mediach zaczęły pojawiać się przyciągające uwagę nagłówki twierdzące, że “utrata pamięci z powodu starości może zostać odwrócona przez palenie marihuany”. Prezentowana wizja jest wyjątkowo kusząca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że poziom sprawności umysłowej obniża się wraz z wiekiem: zamiast działania odurzającego i dezorientującego, wpływ THC może pomóc w przywróceniu funkcji poznawczych u osób starszych.

Tetrahydrokannabnol (THC) jest jest jednym z kannabinoidów znajdujących się w konopiach. Mimo tego, że badanie koncentrowało się na obserwacji wpływu THC na proces uczenia się i zapamiętywania u młodych oraz starszych myszy, nie obejmowało ono bezpośrednio palenia ani konsumpcji konopi.


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Co wykazało badanie? W jaki sposób zostało przeprowadzone? Jakie są jego następstwa dla przyszłych tego typu badań nad człowiekiem?

Wpływ kannabinoidów na proces starzenia

Z góry przyjęte zasady stanowiły, że badanie opierać się będzie na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, młode myszy wykazują silniejsze zdolności zapamiętywania oraz uczenia się w porównaniu do starszych myszy. Po drugie, THC wpływa na pogorszenie się wyników młodych myszy w procesie uczenia się. Po trzecie natomiast, układ endokannabinoidowy występujący w organizmie wpływa na postępowanie procesu starzenia się mózgu, ponieważ poziom kannabinoidów występujących w mózgu obniża się wraz z wiekiem.

Dr Andras Bilkei-Gorzo, autor wielu badań poświęconych tematyce konopi wyjaśnił powód prowadzonych przez niego eksperymentów naukowych. Był on stosunkowo prosty – jeśli deficyt poznawczy związany z wiekiem jest przynajmniej częściowo spowodowany deficytem w układzie endokanabinoidowym, kannabidiol taki jak THC jest to w stanie zrekompensować.

THC, pamięć i starzenie się: najważniejsze ustalenia

W badaniu uwagę poświęcono behawioralnym pomiarom uczenia się i zapamiętywania u młodych oraz starszych myszy. W każdej grupie wiekowej niektóre myszy otrzymywały przez 28 dni stałą dawkę dobową THC, podczas gdy myszy znajdujące się w grupie kontrolnej i nie otrzymywały żadnego THC. Po 28-dniowym leczeniu oceniono ich zdolności uczenia się oraz zapamiętywania. W momencie dokonania oceny podsumowującej badanie, myszy nie znajdowały się pod wpływem THC. Celem badania było zrozumienie, czy przewlekłe dawkowanie THC wpływa na proces uczenia się i zapamiętywania.

Okazało się, że reakcja starych myszy znacząco różniła się od efektów osiągniętych u młodych. Stare myszy lepiej radziły sobie z nauką i testami pamięci, jeśli wcześniej przeszły 28-dniową terapię THC. Zachowanie starych myszy poddanych regularnej terapii THC porównywalne było z zachowaniem młodych myszy, którym nie zostało podane THC.

Badanie wykazało wystąpienie zmian molekularnych w obszarze mózgu zwanym hipokampem, które były równoległe do tych zmian zachowań. Zasadniczo, mózgi starszych myszy otrzymujących THC wyglądały lepiej, niż wyniki badania młodych myszy bez udziału składnika odurzającego ze względu na ilość połączeń między neuronami w hipokampie. Pojawiły się również interesujące zmiany genetyczne – u starych myszy leczonych delta-9-tetrahydrokannabinolem (THC) odkryto geny związane z plastycznością oraz stale wydłużającą się długością życia.

Wpływ THC


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Rysunek 1: Długotrwała ekspozycja starych myszy na działanie THC może wpłynąć na zwiększenie liczby połączeń neuronowych w mózgu. Komórki mózgowe często wyposażone są w struktury oznaczające w tym przypadku pojedyncze połączenie między dwiema komórkami mózgowymi. W porównaniu do młodych myszy (po lewej), neurony u starszych myszy (w środku), mają zwykle mniej wzbogaconą strukturę. W wyniku przewlekłej ekspozycji na działanie THC, komórki mózgowe starych myszy wyglądają często jak komórki myszy młodych, ze względu na ilość połączeń z innymi komórkami mózgowymi.

Marihuana i starzenie się: rola systemu endokannabinoidowego

Wraz z wiekiem zmienia się nasz układ endokannabinoidowy, przez co poziom receptorów CB1 znajduje się w różnym wieku na innym poziomie. CB1 jest receptorem, który musi zostać aktywowany za pomocą THC, aby użytkownik marihuany odczuł klasyczne efekty psychoaktywne wynikające ze stosowania konopi indyjskich. Poziomy tych receptorów zmieniały się znacząco wraz z wiekiem badanych myszy. Przeprowadzone badanie wykazało występowanie wysokiego prawdopodobieństwa, że przewlekła ekspozycja starych myszy na działanie THC przywraca funkcje poznawcze mózgu poprzez aktywację receptora CB1.

Wpływ THC

Rysunek 2: Poziomy receptora CB1 zmniejszają się wraz z wiekiem, co oznacza, że długotrwałe dawkowanie THC może odwrócić proces starzenia się mózgu u myszy. W porównaniu do młodych myszy (lewy górny róg), w mózgach starych myszy występuje mniejsza ilość receptorów CB1 (prawy górny róg). W związku z tym, że THC jest substancją aktywującą receptory CB1, przewlekła ekspozycja na THC o niskim stężeniu może zrekompensować zmianę w układzie endokannabinoidowym spowodowaną procesem starzenia się. Każde czerwone “V” oznaczone na obrazku symbolizuje receptor CB1. W dowolnym momencie życia, niektóre receptory CB1 mogą zostać aktywowane poprzez działanie kannabinoidów.

Wnioski wypływające z badania pokazują, że kannabinoidy zawarte w konopiach, w tym także THC, mogą mieć zróżnicowany wpływ na ludzi w zależności od wieku. Różnice te opierają się prawdopodobnie na zmianach w systemie endokannabinoidowym wynikających z procesu starzenia się. Podniesienie poziomu kannabinoidów może pomóc zrekompensować niektóre zmiany w organizmie zachodzące wraz z wiekiem.

Wyniki badania przypominają o zagrożeniach, jakie niesie za sobą uogólnienie analizy porównawczej określonych grup wiekowych. Powinniśmy rozważyć także, czy zasadne jest porównanie wyników badań przeprowadzanych na zwierzętach z wynikami badań ludzi, ponieważ organizmy różnią się od siebie m.in. sposobem przetwarzania czynnych związków biologicznych.

Badanie Caveat: Zróżnicowany metabolizm myszy i ludzi

Tytuł badania brzmi: “Długotrwale podawana, niska dawka THC przywraca funkcje poznawcze u starych myszy.”

Jak wysoka była dawka otrzymywana przez myszy?

W ramach badania zdolności poznawczych myszy, były one poddawane działaniu THC w wysokości 3 miligramów na kilogram masy ciała przez 28 dni. W przeliczeniu na osobę ważącą prawie 70 kg, byłaby to równowartość ok. 204 mg THC rozłożonych równomiernie na godziny, co oznacza przyjęcie dawki ok. 8,5 mg THC na godzinę. Standardowe żywnościowe produkty konopne dostępne w Stanach Zjednoczonych zawierają ok. 10 mg THC w przeliczeniu na porcję. Skutki przyjmowania dawki, która w ramach przeprowadzonego badania podawana była myszom, zbliżona była do efektów osiągniętych przez dorosłą osobę spożywającą taki produkt każdej godziny, codziennie przez cały miesiąc.

Ilość THC użyta w badaniu w przeliczeniu na masę ciała człowieka jest stosunkowo wysoka. Dr Bilkei-Gorzo wyjaśnił jednak, że ludzie są znacznie bardziej wrażliwi na substancje psychoaktywne niż gryzonie. Skuteczne dawki leków przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych są około 100 razy silniejsze u gryzoni niż u ludzi. To samo dotyczy THC, dlatego aby osiągnąć efekty porównywalne z ludźmi należy stosować u gryzoni wyższą dawkę THC.

Wpływ THC

Studium Caveat: marihuana nie była konsumowana, badanym myszom podawano czysty THC

Myszy poddane badaniu otrzymywały czysty THC poprzez małe urządzenia chirurgicznie wszczepiane pod skórę. Pozwoliło to na bezpośrednie podawanie THC oraz utrzymanie ściśle kontrolowanego dawkowania. Myszy nie inhalowały dymu ani nie spożywały produktów konopnych porównywalnych z tradycyjnymi sposobami spożycia konopi przez ludzi. Różnice występujące między sposobem przeprowadzenia badania a popularnymi metodami spożycia marihuany przez pacjentów sprawia, że powinniśmy zachować ostrożność interpretując wyniki badania na myszach oraz analizując ich przełożenie na uczenie się i pamięć starszych osób.

Pytania dotyczące przyszłych badań

Pomimo wielu zastrzeżeń, wyniki badań okazały się intrygujące. Pokazują one, w jaki sposób kannabinoidy takie jak THC, mogą mieć zróżnicowany efekt w zależności od wieku badanej osoby. Prawdopodobnie wynika to ze zmian powstałych w procesie starzenia się organizmu oraz systemu endokannabinoidowego. Wyniki badań wskazują na kilka ważnych pytań, na które warto znaleźć odpowiedzi.

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy podobne wyniki widoczne będą w badaniu klinicznym u ludzi. Jeśli tak, to czy wyniki te będą widoczne po spożyciu produktów z konopi indyjskich za pomocą tradycyjnych metod konsumpcji, czy starsze osoby będą musiały zażyć czyste THC?

Na szczęście naukowcy, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie w pierwszej kolejności badań na zwierzętach, zamierzają docelowo zbadać wpływ THC na proces zapamiętywania u osób starszych, u których wykryto łagodne zaburzenia poznawcze.

“Jesteśmy na samym początku planowania badania” – wyjaśnia dr Bilkei-Gorzo. “Zgodnie z najbardziej optymistycznym scenariuszem, badanie kliniczne rozpocznie się pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r. Badanie wpływu kannabinoidów na funkcje poznawcze u osób starszych najprawdopodobniej obejmować będzie w tym przypadku stosowanie czystego THC. Pozwoli nam to na precyzyjne dawkowanie THC oraz umożliwienie porównania wyników ludzi z badaniami przeprowadzonymi na zwierzętach.”

Czyste ekstrakty poszczególnych kannabinoidów są często wykorzystywane w badaniach oraz leczeniu ludzi. Istnieje jednak wiele uzasadnionych powodów, dla których pacjenci stosować powinni pełne spektrum kannabinoidów występujących w medycznej marihuanie, a nie jedynie ich wyekstraktowaną formę. Występują wyraźne różnice pomiędzy konopiami indyjskimi a czystym THC. Pełne spektrum kannabinoidów ma lepszy wpływ na zdrowie pacjentów, jednak czyste THC pod warunkiem utrzymania precyzyjnego dawkowania może także znaleźć zastosowanie w procesie leczenia.

Przyszłość badań nad konopiami medycznymi: które kraje będą im przewodzić?

Warto zwrócić uwagę na to, gdzie odbywają się największe ilości przeprowadzonych w ostatnich czasach badań nad zastosowaniem substancji aktywnych w konopiach. Ostatnia analiza wykazała, że znaczna część badań nad wpływem kannabinoidów na proces uczenia się przeprowadzona została przez naukowców z Uniwersytetu w Bonn w Niemczech we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Hebrajskiego w Izraelu. Izrael uznany został za stolicę badań nad medycznym wykorzystaniem konopi indyjskich, podczas gdy Niemcy i Kanada w dalszym ciągu dążą do legalizacji marihuany dla pełnoletnich użytkowników. Równocześnie, zakaz federalny obowiązujący w Stanach Zjednoczonych znacząco spowalnia badania naukowe w zakresie medycznej marihuany. Perspektywa znacznych oszczędności budżetowych związanych z funkcjonowaniem rządowych agencji badawczych w USA pozwala krajom takim jak Izrael, Niemcy i Kanada na umocnienie swojej pozycji jako jednego z czołowych liderów w zakresie badania oraz wykorzystania medycznej marihuany.    

Źródło: www.leafly.com

Avatar
O autorze:

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej www.medycznamarihuana.com (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody właściciela portalu zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 714 179

Płatności