375

UWAGA! Na celowniku – Zielarz – fitoterapeuta w tym terapeuta konopny

W ostatnich latach niekonwencjonalne metody leczenia przeżywają istny renesans. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, doceniają możliwość wyboru i coraz częściej zwracają się ku temu co naturalne, wybierając ziołolecznictwo, czy terapie konopne. Najwidoczniej komuś jest to nie na rękę, ponieważ właśnie podjęto działania, które mają doprowadzić do tego, że Zielarz – fitoterapeuta zniknie z listy zawodów w Polsce.

Oficjalne pismo skierowane do trzech Ministerstw zostało wysłane 10.02.2023r.

Zawód Zielarz – fitoterapeuta znalazł się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Przez ponad 8 lat jednostki szkoleniowe wykształciły w tym kierunku mnóstwo specjalistów. Kształcenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118.


BEZPŁATNE WPROWADZENIE DO TERAPII KONOPIAMI
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmakologiczne i Polska Rada Leku Roślinnego chce wprowadzenia zmian na liście zawodów i usunięcia z niej Zielarza – fitoterapeuty.

Swoje stanowisko w/w instytucje argumentują tym, że „w europejskich systemach opieki zdrowotnej za leczenie co do zasady odpowiada tylko lekarz, który ma właściwe kompetencje do wszystkich czynności terapeutycznych. Ich zdaniem pojawienie się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawodu Zielarz – fitoterapeuta jest nie do przyjęcia choćby dlatego, że „nie ma żadnego uzasadnienia połączenie dwóch członów zielarz i fitoterapeuta w jeden zawód”, a obowiązujący w Polsce system edukacji uniemożliwia osiągnięcie zadań zawodowych ujętych w charakterystyce zawodu, które zdaniem wnioskodawców i tak są niewłaściwe. Od Zielarza – fitoterapeuty obecnie wymaga się jedynie wykształcenia uzyskanego w wyniku edukacji na niewystarczającym poziomie i prowadzonej niewłaściwymi metodami np. zdalnie.

„Osiągnięcie tym sposobem założonych zadań zawodowych np. ’Określenie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi’ (…) jest zupełnie niemożliwe.” – pisze Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskie Towarzystwo Farmakologiczne i Polska Rady Leku Roślinnego

W związku z powyższym, zawód Zielarz – fitoterapeuta powinien zostać usunięty z listy, a w jego miejsce utworzony powinien zostać zawód Zielarz, ograniczający się do poradnictwa związanego ze sprzedażą ziół i preparatów w sklepach zielarskich.

Zdaniem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiej Rady Leku Roślinnego skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów powierzyć należy wyłącznie uprawnionym do tego osobom z wyższym wykształceniem medycznym, czyli głównie lekarzom.

To jawne próby znieważenia Zielarzy – fitoterapeutów jako grupy zawodowej i dewaluowania legalnego w świetle polskiego prawa zawodu w oczach społeczeństwa.

Działania, które mają doprowadzić do tego, że Zielarz - fitoterapeuta zniknie z listy zawodów w Polsce


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Ograniczenia edukacji zielarskiej i dostępu do naturalnych metod ochrony zdrowia

„Wielu pacjentów chce łączyć konwencjonalne leczenie ze stosowaniem produktów zielarskich w tym m.in. surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi indyjskich. Inni nie chcą w ogóle stosować leków farmakologicznych i mają do tego pełne prawo. Tymczasem podejmowane są próby odebrania ludziom możliwości dokonywania świadomego wyboru i decydowania o swoim zdrowiu bo usunięcie zawodu Zielarza – fitoterapeuty właśnie z tym się wiąże.” – mówi Jarosław Stadnik, fitoterapeuta, współzałożyciel Stowarzyszenia Terapeutów Konopnych i redaktor naczelny portalu MedycznaMarihuana.com

Co warto podkreślić, Zielarze – fitoterapeuci nie podważają kompetencji polskich lekarzy, ani nie podejmują prób przejęcia ich obowiązków. Wykorzystują produkty zielarskie o rejestracji lekowej, ale ich stosowanie nie wymaga rekomendacji lekarza. Jak wspomniano, są to osoby wykształcone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaznajomione z ziołolecznictwem, które swoją aktywność opierają na wskazaniach lekarskich i aktualnych badaniach naukowych. Dlaczego podejmuje się próby likwidacji tego zawodu i zubożenia polskiego zielarstwa?

„Jako fitoterapeuta, pacjent oraz obywatel RP nie rozumiem zasadności podejmowania tego typu działań i prób wyeliminowania tak ważnego zawodu. Dla mnie to absurd oraz brak kultury dyplomacji oraz społecznej i między podmiotowej dyskusji. W całym procesie leczenia najważniejsze jest dobro pacjenta a nie interes poszczególnych podmiotów. To pacjent powinien posiadać ostateczne prawo wyboru gdzie może udać się po pomoc a nie to prawo powinno być mu odbierane w imię czyjś prywatnych interesów. Jako terapeuci konopni w tym fitoterapeuci chcemy współpracować ze środowiskami lekarskimi, a nie ze sobą konkurować i zwalczać się nawzajem.” – dodaje Jarosław Stadnik, terapeuta konopny.

Jednoczymy siły w obronie zawodu Zielarz – fitoterapeuta

Na reakcję i zdecydowany sprzeciw nie trzeba było długo czekać. Grupy takie jak nieformalne Stowarzyszenie Terapeutów Konopnych, Koalicja Medycznej Marihuany, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi, Polski Instytut Zielarstwa w Warszawie jednoczą siły w obronie zawodu Zielarza – fitoterapeuty. Za chwilę dołącza kolejne podmioty i sprawa stanie się medialne oraz proceduralna.

Twój głos też jest ważny! Już teraz możesz podpisać petycję przygotowaną przez Zespół Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych oraz Polską Izbę Zielarzy – Fitoterapeutów i Naturopatów.

„Zielarze – fitoterapeuci są niedocenianym i ignorowanym, ale ważnym elementem systemu ochrony zdrowia, czemu niektórzy starają się gorąco zaprzeczyć. Dzięki promowaniu zdrowych nawyków, efektywnej profilaktyki i prewencji zdrowotnej oraz roli doradczej, wspomagają bardzo obciążoną służbę zdrowia, pozwalając zaoszczędzić znaczne środki Narodowemu Funduszowi Zdrowia.” – czytamy w piśmie skierowanym przez Zespół Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych oraz Polską Izbę Zielarzy – Fitoterapeutów i Naturopatów do Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia

Co więcej, przyjęcie apelu o wykreślenie zawodu Zielarza – fitoterapeuty może stanowić także dowód lekceważenia europejskich list kodów zawodów, w których terapeuta zielarski funkcjonuje legalnie, ze wszystkimi kompetencjami w zakresie fitoterapii.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o podejmowanych w obronie zawodu Zielarza – fitoterapeuty działaniach. Dołączenie kolejnych organizacji, stowarzyszeń, a nawet polityków jest z pewnością wyłącznie kwestią czasu. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zatrzymać ten absurdalny proceder.


Źródło: W Obronie Zawodu Zielarz-Fitoterapeuta

O autorze:

Dziennikarka oraz autorka licznych publikacji na temat konopi i medycznej marihuany na największym w Polsce portalu branżowym www.medycznamarihuana.com Autorka licznych tłumaczeń badań oraz doniesień z świata naukowców, pacjentów i lekarzy na temat konopi medycznych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 714 179

Płatności