752

THC wspiera neuroplastyczność mózgu

Badania na konopiach w ostatnim czasie zyskują popularność, a ostatnio zasugerowano, że tetrahydrokannabinol (THC) zapewnia ochronę dla mózgu.

W badaniu opublikowanym w 2012 roku, naukowcy celowo spowodowali obrażenia mózgu myszy:

  • Powtarzającą się ekspozycją na MDMA (ecstasy)
  • Tlenkiem węgla
  • Znieczuleniem spowodowanym pentobarbitalem – środkiem znieczylającym

Podano im także jedną ultra niską dawkę kannabinoidu THC (002mg/kg) albo:

  • 1-7 dni przed uszkodzeniem mózgu
  • albo 1-3 dni po urazie mózgu

Naukowcy stwierdzili, że pojedyncze ultra-niskie dawki THC chroniły przed uszkodzeniem neuronów (np. komórek układu nerwowego, które transmitują sygnały podczas myślenia, pamięci, ruchu itp.)

THC wspiera neuroplastyczność

Neuroplastyczność zapewnia układowi nerwowemu zdolność do zmienności, adaptacji, samonaprawy uczenia się i pamięci. Według tego Izraelskiego badania wykonanego przez Sackler Faculty of Medicine, istnieje kilka sposobów, w których neuroplastyczność jest mierzona.

Kinaza regulowana przez sygnały zewnątrzkomórkowe (ERK) odpowiada za regulację proliferacji i różnicowanie komórek. Naukowcy obserwowali ilość ERK w mózgu i stwierdzili długotrwałe różnice w hipokampie (zaangażowany w pamięć), płacie czołowym (bierze udział w planowaniu, osądzaniu, osobowości itd.) i móżdżku (odpowiadająca za koordynację ruchów i utrzymanie równowagi ciała).

CREB jest czynnikiem transkrypcyjnym, zdolnym do wiązania DNA i regulacji ekspresji genów. Uważa się, że CREB odgrywa rolę w plastyczności neuronów i tworzenia pamięci długoterminowej. Pochodzący z mózgu czynnik neurotroficzny (BDNF) jest białkiem, które pomaga utrzymać proces neurogenezy. W artykule opublikowanym w 1995 roku wskazano, że jest on konieczny dla prawidłowego rozwoju neuronów.

“Te długotrwałe efekty wskazują, że pojedynczy zabieg ultra niską dawką THC może modyfikować plastyczność mózgu i wywołać długotrwałe skutki psychiczne i rozwojowe w mózgu.” – Sackler Faculty of Medicine, Izrael

Naukowcy w Sackler Faculty of Medicine badali poziom CREB i BDNF po zabiegu THC. Odkryli, że poziom pCREB (fosforylowane białko) podniósł się w hipokampie, a poziom BDNF zwiększył się w korze czołowej, co wskazuje na polepszenie funkcji opisanych powyżej (pamięć, planowanie, osądzanie, koordynację ruchową i utrzymanie równowagi ciała).


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Te długotrwałe efekty (do 7 tygodni) wskazują, że pojedynczy zabieg ultra niską dawką THC może modyfikować plastyczność mózgu i wywołać długotrwałe skutki psychiczne i rozwojowe w mózgu

O autorze:

Redaktor naczelny portalu www.medycznamarihuana.com, marihuana.info.pl oraz www.konopie.info.pl Twórca marki BioHemp.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do medycznej marihuany.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności