2144

Samoleczenie marihuaną – czy oskarżony pacjent ma szansę uniknąć kary?

Znaczenie medycznych właściwości marihuany w procesie karnym


Sądu pytanie w Malborku

Samoleczenie się marihuaną czy jest możliwe w Polsce? Niedawno obiegła media informacja o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec oskarżonego, który dopuścił się uprawy marihuany oraz posiadania 174 gramów tej rośliny. Jak 28 września 2016 r. podał Dziennik Bałtycki (link do artykułu, w którym podane są szczegóły) oskarżonym był chorujący od 7 lat na nowotwór złośliwy mężczyzna, który m.in. od lekarzy dowiedział się o właściwościach leczniczych marihuany w redukcji bólu i w pobudzaniu apetytu. Jego choroba, jak i właściwości lecznicze marihuany, zostały na potrzeby postępowania karnego obficie udokumentowane. Ponadto żona oskarżonego zeznała, że marihuana rzeczywiście poprawiła jego stan zdrowia. Oczywiście marihuany nie udostępniano osobom trzecim. Sąd po analizie materiału dowodowego uznał te okoliczności za udowodnione i w oparciu o nie warunkowo umorzył postępowanie karne na 1 rok. Oznacza to, że oskarżony w tym okresie nie może popełnić kolejnego przestępstwa, w szczególności narkotykowego.

Złapią Ciebie na posiadaniu – żądaj umorzenia!

Jak należy traktować takie zakończenie postępowania karnego? Jest to niewątpliwie dobra praktyka, która powinna być kontynuowana w przyszłości. Żeby jednak tak się stało użytkownicy marihuany powinni aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym. W zasadzie w swojej walce o permisywne podejście do marihuany mogą opierać się na normach prawnych zawartych w dwóch przepisach.

W art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zawarto normę pozwalającą umorzyć postępowanie, gdy posiadano marihuanę lub inne narkotyki w ilości nieznacznej na własny użytek, zaś orzeczenie kary ze względu na okoliczności czynu jak i jego społeczną szkodliwość nie są znaczne. Przesłanki tego przepisu mogą budzić wątpliwości. Przykładowo można zadać pytanie, co to jest ilość nieznaczna? Nie wchodząc w głębsze dywagacje można stwierdzić, że ilością nieznaczną jest ilość do ok. 3 gramów.

Z drugiej strony szerokie ujęcie przesłanek umorzenia pozwala między innymi wkomponować w nie wiele okoliczności w tym medyczne przeznaczenie marihuany. Cel w postaci samoleczenia umniejsza jego społeczną szkodliwość i przemawia za umorzeniem postępowania karnego. W zakresie udowodnienia tych przesłanek nie należy pozostać gołosłownym ograniczając się do złożenia wyjaśnień do protokołu, że marihuana była na własne potrzeby w celu samoleczenia. Należy zawsze podeprzeć się dokumentacją medyczną potwierdzającą występowanie u nas jakiejś choroby jak i materiałami naukowymi potwierdzającymi właściwości lecznicze marihuany w tej chorobie.

Samoleczenie marihuaną

Trudna sytuacja farmerów

Inaczej wygląda sytuacja tych, którzy uprawiali konopie na własny użytek w celu samoleczenia. Ustawodawca nie uchwalił dedykowanego im przepisu pozwalającego złagodzić odpowiedzialność karną. Pozostają normy ogólne w tym ta, która pozwoliła sądowi w Malborku na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Zgodnie z art. 66 kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Przesłankami warunkowego umorzenia postępowania karnego jest więc przyznanie się do winy i brak wcześniejszej karalności za przestępstwo umyślne. Zastosowanie tej instytucji ułatwia uprawa jednego lub kilku krzaków, nie zaś całego poletka. Podobnie jak przy wnioskowaniu o umorzenie na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii należy udokumentować własną chorobę oraz właściwości lecznicze marihuany.

Gdzie szukać pomocy w razie złapania z marihuaną?

Poradnictwo prawno-psychologiczne


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie
ul. Św. Katarzyny 3

31-063 Kraków

+48 12 430 61 35

poradnia@monar.krakow.pl

Poradnictwo prawno-psychologiczne dla studentów

Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych AGH
ul. Reymonta 17/10

30-059 Kraków

tel. 668 15 11 23

Autor: prawnik Krzysztof Grabowski, prowadzi sprawy narkotykowe od 5 lat
O autorze:

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej www.medycznamarihuana.com (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody właściciela portalu zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności