401

Lekarze uważają, że marihuana przynosi korzyści w walce z rakiem, ale przypisują ją niechętnie

Przeprowadzone wśród amerykańskich onkologów badania wykazują ciekawą zależność. O ile większość z nich uważa, że medyczna marihuana daje pacjentom korzyści w walce z rakiem, o tyle przypisuje ją zdecydowanie mniejsza liczba lekarzy. Jakie są przeszkody na drodze do konopnej terapii? Jak się okazuje, przypominają one te, z którymi borykają się również polscy lekarze. Medyczna marihuana i onkologia.

Marihuana tak, recepta nie…

Wyniki badań zorganizowanych przez University of Colorado Cancer Center zaprezentowano podczas dorocznego spotkania American Society for Clinical Oncology (ASCO – ASCO jest Amerykańskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej. Zostało ono założone w 1964 roku i jest wiodącą na świecie, profesjonalną organizacją zrzeszającą specjalistów onkologii i lekarzy, którzy opiekują się chorymi na raka). Pokazują one, że aż 73% ankietowanych pracowników służby zdrowia zgadza się ze stwierdzeniem, że medyczna marihuana przynosi korzyści pacjentom chorym na raka. Jednak tylko 46% badanych z łatwością rekomenduje i przypisuje ją pacjentom.


BEZPŁATNE WPROWADZENIE DO TERAPII KONOPIAMI
dostępne przez liveczat lub pod nr tel.+ 48 574 942 179

Wiele schorzeń i dolegliwości ściśle związanych jest z niedoborem endokannabinoidów w organizmie, który prowadzi do zakłócenia pracy poszczególnych układów i narządów. Niedobór ten uzupełnić można za pomocą naturalnych kannabinoidów zawartych w olejkach CBD, produktach spożywczych, a nawet kosmetykach stworzonych na bazie konopi. Szeroką ich gamę, dostosowaną do specjalnych potrzeb i preferencji każdego klienta, nabyć można w sklepie BjoCoCo, który oprócz produktów konopnych oferuje także zdrową i ekologiczną żywność oraz naturalne produkty kokosowe.

medyczna marihuana onkologia

Głównie obawy są argumentowane niemożliwością określenia odpowiedniego dawkowania. Jako inne przeszkody, lekarze wymieniali także ograniczoną wiedzę o dostępnych na rynku produktach, a także brak informacji na temat działania z innymi lekami.

Myślę, że w niektórych przypadkach brakuje nam użytecznego narzędzia. Dostawcy uważają, że medyczna marihuana przynosi korzyści, ale lekarze nie czują się komfortowo polecając ją  – mówi Ashley E. Glode, PharmD, adiunkt w Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Nauki i autor badania.

Medyczna marihuana i onkologia

Respondentami ankiety było 48 onkologów, 47 lekarzy, 53 pielęgniarek, 17 farmaceutów i 7 „innych” dostawców produktów onkologicznych. Aż 79% ankietowanych stwierdza, że programy edukacyjne i szkolenia mogą znacznie ułatwić lekarzom decyzję o włączeniu do terapii medycznej marihuany.

68% badanych odpowiedziało, że najczęstszym źródłem informacji o medycznej marihuanie byli ich pacjenci. W tej klasyfikacji na drugim miejscu są media (55%) oraz „inne źródła” (53%).

Większość ankietowanych nie była szkolona w stanie, w którym marihuana medyczna jest legalna. Musimy dostosować naszą edukację medyczną, aby to uwzględnić, a także oferować szkolenia dotyczące medycznej marihuany aktualnym pracownikom służby zdrowia – mówi Glode.

Obawa o wejście w konflikt z prawem

Ankietowani zgłaszali także obawy o możliwość wejścia w konflikt z prawem i regulacjami obowiązującymi w różnych instytucjach. Dotyczyło to zwłaszcza pracowników akademickich ośrodków medycznych. Wyrazili oni niepewność, czy polecanie medycznej marihuany może zagrozić finansowaniu federalnemu ich działań (marihuana nadal pozostaje narkotykiem według klasyfikacji Drug Enforcement Administration).

Pracownicy służby zdrowia twierdzą, że wystawianie recept na medyczną marihuanę ułatwiłyby dodatkowe dane z badań klinicznych, które opisywałyby skuteczność medycznej marihuany. Według nich niezbędne jest też określenie sprecyzowanych wytycznych dotyczących warunków i sytuacji, w których warto stosować medyczną marihuanę.


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


Dawkowanie w to problem nie tylko polskich lekarzy – medyczna marihuana i onkologia

Jednak największym problemem jaki dostrzegają badani, jest brak pewności co do dawkowania. Problem polega głównie na tym, że medyczna marihuana nie jest wystarczająco standaryzowana. Sprzedawcy mogą zapewniać o stężeniu THC i CBD, ale bez odpowiednich badań nie ma co do tego pewności. – mówi Ashley E. Glode

Większość badań sugeruje, że pacjenci powinni zaczynać od niskiej dawki (nie więcej niż 10mg) THC. Jednak nie wiadomo jak na taką dawkę zareaguje dany chory. Palenie marihuany jest niezalecane ze względu na szkodliwość tej metody konsumpcji. Głównie zaleca się produkty spożywcze takie jak oleje czy nalewki. Brakuje jednak dobrych opracowań, które porównywałyby dawkowanie medycznej marihuany pod różnymi postaciami.

Ashley E. Glode planuje rozszerzenie i powtórzenie ankiety, aby wyniki były reprezentatywne dla całego kraju.

Problemem jest wiedza. Gdybyśmy mogli lepiej edukować naszych lekarzy, marihuana mogłaby być przepisywana częściej i używana bezpieczniej  – podsumowała Ashley E. Glode.


źródło: https://www.eurekalert.org


O autorze:

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 714 179

Płatności