1412

Kannabinoidy mogą pomóc w walce z rakiem piersi

Już w 2004 roku w Polsce u 12 000 kobiet rozpoznano raka piersi, z czego ponad 5000 zmarło. Ta liczba od tego czas znacząco wzrosła. Niektóre nieinwazyjne postaci nowotworu piersi są możliwe do leczenia, lecz wiele typów jest bardziej agresywnych.

Co to jest potrójnie negatywny rak piersi?

Potrójnie negatywny rak piersi (TNBC) jest szczególnie skomplikowany. Większość nowotworów piersi jest w dużej mierze spowodowana zaburzoną pracą receptora naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2), receptora estrogenu i/lub receptora progresteronu. Ponieważ komórki TNBC nie wykazują ekspresji tych receptorów, jest mniej sposobów na ich zwalczenie. Na szczęście, przynajmniej niektóre linie komórkowe receptorów kannabinoidowych je wykazują, więc kannabinoidy mogą być jedną z niewielu potencjalnych metod leczenia TNBC.

W badaniach przeprowadzonych w Molecular Oncology szeroko opisano liczne sposoby, w jaki kannabidiol (CBD) może walczyć z rakiem piersi. Poprzez hamowanie czynnika wzrostu naskórka i związanego z nim receptora, CBD zmniejsza poliferację, migrację i inwazję komórek TNBC. CBD obniża także ilość cytokin uwalnianych przez komórki nowotworowe, wraz z dwoma enzymami metaloproteinazy związanej z przerzutami. Poprzez te efekty, CBD hamuje wzrost i przerzuty raka piersi w dwóch modelach myszy.

CBD moduluje mikrośrodowisko nowotworu do hamowania raka na wiele sposobów. Ważne jest, aby zauważyć, że naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) jest nieco inny niż receptor HER-2. HER-2 zawsze występuje w potrójnie negatywnym raku piersi, a EGH występuje często.

Kolejne badania opublikowane w Journal of Medicinal Chemistry pokazały, że syntetyczny kannabinoid wywołuje śmierć komórki TNBC poprzez aktywację receptora CB2. Gdy badano ten związek w zdrowej tkance, żadne efekty nie zostały zaobserwowane. Ponieważ THC aktywuje receptory CB2, a CBD ma słabe powinowactwo do niego, to te kannabinoidy mogłyby teoretycznie zabić TNBC.

Badania udowadniają korzystność leczenia kannabinoidami

Przez wiele lat badania sugerowały, że kannabinoidy walczą z różnymi formami raka piersi. THC indukuje apoptozę w komórkach raka piersi z nadekspresją ErbB2 i hamuje wzrost guza u zwierząt. Wiadomo, ze CBD działa na poziomie genetycznym, blokując ekspresję genu ID-1 do hamowania przerzutów raka piersi.

Biorąc pod uwagę te badania, nie jest zaskoczeniem, że wielu ludzi odniosło bezpośredni sukces leczenia nowotworu przy użyciu ekstraktów z konopi indyjskich. Stefanie LaRue pokonała raka piersi w IV stadium podczas trzeciego nawrotu, przy użyciu oleju z konopi. Wcześniej podczas chemioterapii i innych technik dwa razy zatrzymała chorobę, ale najwyraźniej nie wystarczyło to do całkowitego usunięcia nowotworu.

“Olej z konopi zabił wszystkie nowotwory w moim ciele. Moje comiesięczne i kwartalne badania są dowodem, że leczenie olejem z konopi działa,” powiedziała Stefanie. Inne podobne historie można znaleźć w internecie. Ponieważ ekstrakty są skuteczne wobec licznych przypadków IV stadium terminalnego raka piersi, jest prawdopodobne, że niektóre z nich były potrójnie negatywnym rakiem piersi. Potrzeba jednak więcej badań w celu określenia skuteczności ekstraktów z konopi indyjskich przeciwko tej agresywnej formie raka piersi.

O autorze:

Redaktor naczelny portalu MedycznaMarihuana.com Twórca marki BioHemp.pl, AnandaMed.pl oraz wieloletni aktywista na rzecz popularyzacji i dostępności do konopii indyjskich.

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności