602

Kannabinoidy a dawki leków uspokajających

Kannabinoidy a leki uspokajające – zależności. Niedawno na łamach Journal of the American Osteopathic Association zostało opublikowane interesujące odkrycie. Okazuje się, że pacjenci, którzy są regularnymi konsumentami konopi, potrzebowali większej dawki środków uspokajających w stosunku do tych, którzy nie używają marihuany.

Przygotowania do badań

Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć w jaki sposób zażywanie konopi może wpłynąć na opiekę medyczną i podawanie innych leków, w tym także środków uspokajających i opioidów. Aktualne badania wykazują, że okres półtrwania THC wynosi od 5 do 13 dni. Całkowita eliminacja z organizmu tetrahydrokannabinolu może potrwać do 25 dni. Hipoteza zakładała, że może wchodzić on w interakcję z receptorami kannabinoidowymi, które mogą także obejmować receptory opioidowe i benzodiazepinowe. To z kolei mogłoby zmienić interakcje opioidów i benzodiazepin z tymi receptorami u pacjentów, którzy regularnie stosują konopie.

Przed rozpoczęciem badań przystąpiono do przeglądu literatury w celu odszukania wyników dotychczasowych badań w tym obszarze. Poszukiwania te jednak nie przyniosły większych rezultatów, ponieważ brakowało precyzyjnych analiz, które określałyby wpływ zażywania konopi na wielkość dawki leków uspokajających. W trakcie przygotowań odnaleziono australijskie badanie z 2009 roku, które wykazało, że zażywanie konopi zwiększa zapotrzebowanie na propofol. Wspomniano także o dwóch innych artykułach z 2014 roku z Pakistanu, oraz z 2015 roku z Berlina, które wykazywały możliwy związek z zażywaniem konopi indyjskich z koniecznością zwiększenia dawki znieczulenia.

kannabinoidy leki uspokajające

Dwuletnia analiza

Podczas badań, które były prowadzone od 2016 do 2017 roku w Community Hospital w Grand Junction w stanie Kolorado naukowcy chcieli sprawdzić jaki wpływ ma regularne zażywanie konopi na wprowadzenie go w stan narkozy. Jest to istotne przy planowaniu opieki nad pacjentem i określaniu potrzeb w zakresie podawania leków. Przeprowadzone badania pozwalają też przeanalizować możliwe zagrożenia, które są związane z potrzebą zwiększonego dawkowania znieczulenia podczas zabiegów endoskopowych.

Aby zachować spójność oceny pacjentów dokonał tylko jeden endoskopista. Dane dotyczące zażywania konopi w Community Hospital zostały zebrane przez pielęgniarki podczas oceny przyjęć pod kątem zażywania narkotyków. 2 lata po legalizacji marihuany rekreacyjnej w Kolorado zmieniono ocenę przyjęć w celu oddzielenia używania produktów pochodnych konopi od twardych narkotyków jak metamfetamina, kokaina czy heroina. W tym czasie informowanie endoskopisty o zażywaniu narkotyków nie było regularną praktyką.

Kannabinoidy a leki uspokajające

Badacze chcieli uzyskać grupę co najmniej 25 osób, które regularnie używały konopi w celu porównania ich z populacją osób, które nie używały ich w ogóle. Pacjenci, którzy komunikowali stosowanie marihuany codziennie lub co najmniej raz w tygodniu zostali zakwalifikowani jako użytkownicy konopi. Pacjentów, którzy zgłosili stosowanie sporadyczne lub używanie kannabidiolu czy maści uznano za osoby nie stosujące marihuany. Do tej grupy włączono także tych, którzy w ogóle nie mieli do czynienia z konopiami. Cała grupa badanych obejmowała 250 osób i była dobrana pod kątem wieku, płci, spożycia alkoholu, benzodiazepin i opiatów.

Wynik badania – konopie i wpływ na leki uspokajające

Wszystkich uczestników badania poddano zabiegom endoskopowym w celu porównania dawki środków znieczulających. Jak się okazało znacznie wyższe zapotrzebowanie wystąpiło w przypadku użytkowników konopi. Do badań włączono trzy środki uspokojające – fentanyl, midazolam oraz poropofol. Użytkownicy marihuany potrzebowali średnio 125,93 μg fentanylu, 9,15 mg midazolamu oraz 44,81 mg propofolu. Osoby nieużywające konopi potrzebowały odpowiednio 109,91 μg fentanylu, 7,61 mg midazolamu i 13,83 mg propofolu. W porównaniu z osobami niestosującymi kannabinoidów, użytkownicy konopi potrzebowali 14% więcej fentanylu, 19,5% więcej midazolamu i aż 220,5% więcej propofolu na czas trwania procedury endoskopowej. Stosowanie wyższych dawek leków może prowadzić też do zwiększenia kosztów. Dodatkowe zastosowanie propofolu może wiązać się na przykład z potrzebą obecności anestezjologa.


Sprawdź ofertę produktów z konopi dostępnych w naszym sklepie na www.medycznamarihuana.com


kannabinoidy leki uspokajające

Wynik tego badania sugeruje, że konopie mają znaczący wpływ na leki uspokajające wymagane do procedury endoskopowej – zmniejszają ich ilość. Według wiedzy naukowców ten efekt konopi nie był wcześniej udokumentowany, a dokładny mechanizm tej interakcji nie jest znany. Jednym z ograniczeń powyższego badania było to, że był to retrospektywny przegląd dokumentacji medycznej, który obejmował zbieranie i analizę danych. Kolejnym ograniczeniem była mała próba użytkowników marihuany, ale z drugiej strony próba porównawcza była znacznie większa.

Dziedzina znieczulenia i sedacji wymaga dalszych i głębszych badań. Zaleca się, aby obejmowały one nie tylko pacjentów, którzy otrzymują środki uspokajające, ale także pacjentów, którzy są poddawani znieczuleniu ogólnemu.


Źródło: jaoa.org


O autorze:

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
info@medycznamarihuana.com
tel. kom. +48 574 942 179
tel. kom. +48 531 155 663

Płatności