1146 0

Czy kannabinoidy wpływają na naszą inteligencję?

Powszechnie uważa się, że regularne używanie konopi indyjskich może obniżać poziom inteligencji, co poparte zostało nawet kilkoma badaniami naukowymi. Jednak ostatnie badanie z 2019 roku, przeprowadzone na bliźniakach, obala tę teorię.

Powszechne do tej pory twierdzenia

Przekonanie, że konopie indyjskie obniżają funkcje poznawcze nie jest całkiem bezpodstawne. Chociaż teoria ta od dziesięcioleci krąży w propagandzie antykonopnej, jej naukowe podstawy można w dużej mierze prześledzić na podstawie badania z 2012 r., które wykazało, że używanie konopi indyjskich w okresie dojrzewania było związane z niższym IQ i obniżonymi punktami funkcjonowania poznawczego w młodym wieku. Badanie objęło osoby w wieku od 13 do 38 lat. Przeprowadzono z nimi wywiad oraz poddano je testom określającym IQ, funkcje wykonawcze oraz wzorce użytkowania konopi. U osób, które zaczęły używać konopi w okresie dojrzewania odnotowano obniżenie poziomu funkcji poznawczych w późniejszym czasie. Spośród tych osób, używający konopi najczęściej wykazali największe spadki IQ.

Nic dziwnego zatem, że naukowcy wywnioskowali wówczas, że konopie mają neurotoksyczne działanie na mózg młodzieży i powodują pogorszenie funkcji poznawczych, gdy używa się ich w młodym wieku. Inne badania zdawały się to potwierdzać, a w środowisku naukowym przyjęło się, że “używanie konopi indyjskich powoduje pogorszenie funkcji poznawczych – szczególnie u nastolatków”.

Obalenie teorii z 2012 roku

Dowody na to, że używanie konopi indyjskich prowadzi  do pogorszenia funkcji poznawczych wydają się mocne, ale badanie przeprowadzone w 2019 roku na bliźniakach kwestionuje metodologię, która doprowadziła do wysnucia takich wniosków w badaniu z roku 2012 oraz wskazuje, że założenie jakoby konopie indyjskie obniżały poziom IQ jest nieuzasadnione.

Naukowcy uważają, że  używanie konopi indyjskich wcale nie powoduje obniżenia funkcji poznawczych. Zamiast tego odkryli, że czynniki genetyczne i środowiskowe mogą prowadzić zarówno do obniżenia poziomu IQ, jak i do zwiększenia prawdopodobieństwa używania konopi indyjskich.

Jak zatem te dwa badania dały tak różne wyniki? Głównie przez zastosowanie różnych metodologii.

Chociaż badanie z 2012 roku wyraźnie wskazuje na korelację pomiędzy używaniem konopi indyjskich w wieku nastoletnim i obniżonym IQ to nie można stwierdzić, czy to rzeczywiście one doprowadziły do tych zmian. Zamiast tego wyniki wskazują iż możliwe, że coś innego niż konopie spowodowało obniżenie IQ i zwiększenie prawdopodobieństwa ich regularnego używania. Mogą to być czynniki takie jak niższy status społeczno – ekonomiczny, palenie tytoniu, a nawet zwykły ból, ponieważ są skorelowane zarówno z używaniem konopi indyjskich, jak i obniżonymi wynikami poznawczymi.

Niektórzy badacze sugerują, że używanie konopi indyjskich może zwiększyć prawdopodobieństwo, że nastolatek będzie mniej zainteresowany nauką, a bardziej innymi używkami. Istnieje jednak wiele czynników środowiskowych i genetycznych, przez które analizy mogą być niestety niewiarygodne.

Badanie z 2019 roku zdaje się rozwiązywać tę kwestię:

„Badanie kontrolne z dwoma bliźniakami zostało zaplanowane specjalnie w celu zbadania związków przyczynowych.” – wyjaśnia prowadząca badanie dr Jessica Megan Ross z University of Colorado Boulder. – „Identyczne bliźniaki łączy 100% genów i wspólne czynniki środowiskowe (np. dorastały w tym samym gospodarstwie domowym). Porównywanie w takim przypadku pozwala na kontrolowanie licznych czynników genetycznych i środowiskowych.”

Unikanie palenia marihuany nie chroni przed spadkiem poziomu IQ

W badaniu na bliźniakach dr Ross analizowano także używanie konopi indyjskich oraz funkcje poznawcze od okresu dojrzewania do wczesnej dorosłości, ale wykorzystano 428 par bliźniaków zamiast pojedynczych osób.  Śledząc bliźnięta, z których tylko jedno używało konopi, dr Ross i jej zespół mogli realnie ocenić spowodowane przez nie zmiany. Jeśli konopie indyjskie rzeczywiście powodują neurotoksyczne działanie na mózg nastolatków, jak stwierdzono w badaniu z 2012 roku to bliźniak używający konopi powinien uzyskać gorsze wyniki niż ten, który po nie nie sięgał. Nic takiego nie wykazano.

Odkryto jednak, że w przypadkach, w których jeden bliźniak sięgał po konopie to i tak oboje byli narażeni na spadek poziomu IQ.

„Nasze badanie obala zatem wyniki,  które sugerują, że używanie konopi wiąże się z obniżeniem funkcji poznawczych.”  – wyjaśnia dr Ross – „Nasze badanie wykazało istotne związki między używaniem konopi indyjskich a fenotypem poznawczym. Kiedy jednak kontrolowaliśmy badanie pod kątem genetyki, wspólnych dla bliźniaków czynników środowiskowych i używania innych substancji, te znaczące powiązania zniknęły.”

Co ważne, abstynencja w przypadku bliźniaka używającego konopi indyjskich nie zapewniła ochrony przed pogorszeniem funkcji poznawczych u drugiego z bliźniaków, który po nie nie sięgał.

Wskazuje to na jakiś inny czynnik (prawdopodobnie wspólne czynniki genetyczne lub środowiskowe) jako przyczynę zarówno używania konopi indyjskich, jak i pogorszenia funkcji poznawczych – całkowicie obalając starą teorię, że to marihuana obniża IQ. Bardziej wiarygodne jest to, że niektóre czynniki genetyczne i środowiskowe, które negatywnie wpływają na procesy poznawcze, mogą również zwiększyć prawdopodobieństwo używania konopi indyjskich.

Inne, wcześniejsze badania

Badania na bliźniakach przeprowadzone przed 2019 roku dały podobne wyniki, zatem to z 2019 roku nie jest jedynym, w których analizowano użytkowanie konopi indyjskich i funkcje poznawcze. Tym tematem naukowcy zajmowali się już w roku 2004, 2016 i 2017. Wszystkie badania przyniosły podobne wnioski. W przypadku bliźniąt dowody na to, że konopie indyjskie wpływają na obniżenie funkcji poznawczych są znikome.

Badanie z roku 2019 zostało rozszerzone o dodatkowe analizy funkcji wykonawczych oraz zwiększono liczbę testów w okresie dojrzewania, w młodym wieku dorosłym oraz badania na inteligencję przez rozpoczęciem użytkowania konopi indyjskich.

O konopiach i ich wpływie na nasz organizm musimy się jeszcze wiele nauczyć. Jednak dawne teorie o tym, że ich używanie obniża IQ nie są już popierane.


Bibliografia:


Źródło: leafly.com


BEZPŁATNE KONSULTACJE KONOPNE
dostępne są na stronie www.BioHemp.pl


Sandra Jurkiewicz
O autorze:

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Twój adres E-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze kanały społecznościowe

Kontakt

MedycznaMarihuana.com
biuro@medycznamarihuana.com Poland